Åpne partier

Holmen Tropp og Turn har et bredt spekter av tilbud for barn og unge. Både på bredde- og konkurransenivå. Alle partier på gymlekfabrikken og Borgen skole, i tillegg til partiene aspirant, akrobatikk, teen acro, cool gang og GymX er åpne partier for alle.

Meld deg på!

I Skeidarbygget:
Gymlekfabrikken (2-6år)

Foreldre/barn (Pris: 1500,-)
tirsdag kl. 17.00-17.45
onsdag kl. 17.00-17.45
torsdag kl. 17.00-17.45

Barn 4 år (Pris: 1700,-)
tirsdag kl. 17.30-18.15
torsdag kl. 17.30-18.15

Barn 4-5 år (Pris: 1700,-)
mandag kl. 17.30-18.15 (4-6 år)
onsdag kl. 17.30-18.15

Barn 5-6 år (Pris: 1700,-)
tirsdag kl. 18.00-18.45
onsdag kl 18.00-18.45
torsdag kl.18.00-18.45

Barn 6 år aspirant (skolestarterne) (Pris: 1800,-)
mandag kl. 18.00-19.15
tirsdag kl. 18.15-19.30
torsdag kl. 18.15-19.30

 

I Holmen Turnhall:
Aspirant, Akrobatikk og Teen Acro/Cool Gang
Pris: En dag pr uke kr 2050,- / to dager pr uke 3200,-

7-10 år: Aspirant
mandag kl. 17.30-19.00
tirsdag kl. 18.00-19.30
onsdag kl. 17.30-19.00
torsdag kl. 17.30-19.00
10 – 13år: Akrobatikk

Mandag kl. 19.00-20.30
Tirsdag kl. 19.30-21.00
Onsdag kl. 19.00-20.30
Torsdag kl. 19.30-21.00

13 – 19 år: Teen Acro (8. – 10.trinn)/ Cool Gang (16-19år)
Mandag kl. 20.30-22.00
Torsdag kl. 20.30-22.00

20+ år : GymX
Torsdag kl. 20.30 – 22.00

Turn-SFO: 1.-4.klasse
Onsdager, fra etter skoletid – 17:00.

 

På Borgen skole:
Tirsdag kl. 18.00 – 18.45 (4 – 6 år) (kr 1350,-)
Tirsdag kl. 18.45 – 19.45 (1. og 2. klassinger) (kr 1400,-)
Tirsdag kl. 19.15 – 20.15 (3. – 6. klassinger) (kr 1400,-)