Åpne partier

Holmen Tropp og Turn har et bredt spekter av tilbud for barn og unge. Alle partier på gymlekfabrikken og Borgen skole, i tillegg til partiene aspirant, akrobatikk, teen acro, cool gang og GymX er åpne partier for alle.

Meld deg på!

I Skeidarbygget. Partiene starter i uke 3 og avsluttes i uke 23:
Gymlekfabrikken (2-6år)

Foreldre/barn (Pris: 2050,-)
tirsdag kl. 17.00-17.45
onsdag kl. 17.00-17.45
torsdag kl. 17.00-17.45

Barn 4 år (Pris: 2300,-)
tirsdag kl. 17.30-18.15
torsdag kl. 17.30-18.15

Barn 4-5 år (Pris: 2300,-)
mandag kl. 17.30-18.15
onsdag kl. 17.30-18.15

Barn 5-6 år (Pris: 2300,-)
tirsdag kl. 18.00-18.45
onsdag kl 18.00-18.45
torsdag kl.18.00-18.45

Barn 6 år aspirant (skolestarterne) (Pris: 2450,-)
mandag kl. 18.00-19.15
tirsdag kl. 18.15-19.30
torsdag kl. 18.15-19.30

 

I Holmen Turnhall:
Aspirant, Akrobatikk og Teen Acro/Cool Gang

Partiene starter i uke 3 og siste trening er 4.mai.

Pris: En dag pr uke kr 2150,- / to dager pr uke 3450,-

7-10 år: Aspirant
mandag kl. 17.30-19.00
tirsdag kl. 18.00-19.30
onsdag kl. 17.30-19.00
torsdag kl. 17.30-19.00
10 – 13år: Akrobatikk

Mandag kl. 19.00-20.30
Tirsdag kl. 19.30-21.00
Onsdag kl. 19.00-20.30
Torsdag kl. 19.30-21.00

13 – 19 år: Teen Acro (8. – 10.trinn)/ Cool Gang (16-19år)
Mandag kl. 20.30-22.00
Torsdag kl. 20.30-22.00

19+ år : GymX
Torsdag kl. 20.30 – 22.00

Turn-SFO: 1.-4.klasse – Periodene varierer
Mandag, kl 14:30 – 17:00
Onsdager, kl 14:30 – 17:00

8-20år: Powertumbling
Tirsdag kl. 19:30 – 21:00
Krav: Kunne araber-flikkflakk

 

På Borgen skole. Partiene starter i uke 3 og avsluttes i siste uke i april:
Tirsdag kl. 18.45 – 19.45 (6-9 år)
Pris: 1450,-