Årsmøte i Holmen Tropp og Turn 19. mars 2020

Årsmøte avholdes på Vettre Hotell 19.3 kl 18:00 En må ha hatt gyldig medlemskap i minst en måned for å kunne stemme.

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøtet på Vettre Hotell den 19. mars. Kl. 18:00.

For å kunne ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet må du

– Ha fylt 15 år

– Hatt gyldig medlemskap i foreningen i minst en måned før årsmøtet 

Ingen kan møte eller avgi stemme på fullmakt. Det betyr at foreldre som ønsker å delta i årsmøtet må melde seg inn i klubben.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv, og kan fungere som representanter for klubben etter avtale på ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.

Regler for stemmerett og valgbarhet er fastsatt i vedtekter.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til kristine.aaberg.ruud@gmail.com senest 1. mars.

Saksdokumenter

Saksliste årsmøte 19.mars 2020

Innstilling fra valgkomiteen

Kontrollkomiteens beretning for 2019

Vedtekter HTT

Flere saksdokumenter til årsmøtet ettersendes medlemmer på forespørsel til admin@holmenturn.no.

 

Bli medlem i dag!  Meld deg inn her: 

https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=9518#/form/profile

Det er viktig at faktura for medlemsavgift betales snarest. 

Hilsen
Kristine Aaberg Ruud
Styreleder Holmen Tropp og Turn