Aspirant (7-10år)

Vårsemesteret starter i uke 3 og avsluttes mandag 4.mai.

Holmen Tropp og Turn har åpne aspirant-parti for barn mellom 7 og 10 år i Holmen Turnhall. Vi anbefaler at de som går i 1.klasse på skolen å melde seg på aspirant på Gymlekfabrikken, men for barn som begynner i 2.klasse anbefales aspirant 7 -10 år.

Aspirant 7- 10 år (i Holmen Turnhall)
Mandag kl. 17.30-19.00
Tirsdag kl. 18.00-19.30
Onsdag kl. 17.30-19.00
Torsdag kl. 17.30-19.00

Pris (Aspirant i Holmen Turnhall)
For én dag i uken: 2150,-
For to dager i uken: 3450,-

Borgen skole
Tirsdag 18:45 – 19:45 (1. og 2.klassinger) (kr 1400,-)
Tirsdag 19:15 – 20:15 (3. – 6.klassinger) (kr 1450,-)

Meld deg på!