Viktig informasjon fra NGTF

Folkehelsedirektoratet har gjort noen endringer knyttet til mulighetene for å drive organisert trening i dag, onsdag 1. april. Turnforbundet vurderer nå hva dette kan innebære for aktivitetene våre. Saken er høyt prioritert, men siden det også er snakk om strenge smittevernregler som fortsatt skal overholdes, så må vurderingene være grundige og godt avklart med overordnede myndigheter.Les mer...

Bruk av idrettsanlegg, seneste oppdatering

Asker kommune er kjent med at nasjonale myndigheter vil trolig komme med nye retningslinjer for bruk av idrettsanlegg for organisert idrett. Kommunen avventer de nye nasjonale retningslinjene før det fattes beslutning om eventuell endret bruk av idrettsanleggene i kommunen.Les mer...

Hilsen fra Styret

Kjære alle HTT venner, Vi håper at dere alle er ved god helse og godt mot tross den vanskelige situasjonen vi alle befinner oss i.Les mer...

Ny medarbeider i HTT

Vår fantastiske Vårin skal ut å reise i mars og april. Vi har derfor bestemt oss for å opprette en 4-måneders prosjektstilling for at driften i klubben skal fortsette som vanlig.Les mer...