Treningstilbud voksne

Gymnastikk (og turn) er en aktivitet man kan drive hele livet. De minste hopper og spretter, løper og kryper, klatrer og snurrer med bleie og turndrakt. Ved siden av står Herr Karlsen og Fru Halvorsen og myker forsiktig opp kroppen før de skal starte dagens økt,-sammen med treningskameratene med snittalder på 82 år. Her finner du treningstilbudet vårt for aldersgruppen 16 år og eldre .Les mer...

Idrett og helse

I løpet av relativt kort tid har det skjedd store forandringer i samfunnet, når det gjelder kravet til fysisk aktivitet. Det er i økende grad mulig å hengi seg til fysisk passivitet. Daglige gjøremål som før krevde muskelkraft er i dag erstattet av maskiner.Les mer...

Sykdom og helse

De fleste barn og ungdom vi møter i idretten vil være friske og uten spesielle problemer. Av og til kan man imidlertid møte noen i en gruppe som må håndtere sykdommer eller tilstander som gjør dem annerledes enn de andre. Det er mange sykdommer og tilstander som kan oppstå hos barn og ungdom. Her er det viktig med et godt samarbeide mellom hjem/foresatte og klubben/trenere.Les mer...

Redskapene i RG

Rytmisk Gymnastikk (RG) er en estetisk idrett som stiller store krav til eleganse, utrykk og bevegelighet. For å understreke bevegelsene er apparatene en "siste finish".Les mer...

Hva er turn?

Turn er en fantastisk idrett for alle. Det er det beste grunnlaget enhver idrettsutøver kan få. Samtidig er det spennende og utfordrende for de som ønsker å trene mer og utvikle seg selv. For å bli topputøver i turn må du ha talent, men 99 % er hardt arbeid.Les mer...

Holmen Tropp & Turn-skolen

Holmen Tropp & Turn-skolen

HT&T-skolen er vår konkurranseavdeling. HT&T skolen består av Basis, nivå 1,2,3 og 4. Hovedtyngden av utøverne satser på nasjonalt nivå, men de som har ressurser og ønsker får mulighet til å satse på et internasjonalt nivå.Les mer...

Historikk turn kvinner

Historikk turn kvinner

Første VM for kvinner ble arrangert i 1934, og første EM i 1957. Liv Finsen ble den første NM-vinner i 1952.


Les mer...