Bruk av idrettsanlegg, seneste oppdatering

Asker kommune er kjent med at nasjonale myndigheter vil trolig komme med nye retningslinjer for bruk av idrettsanlegg for organisert idrett. Kommunen avventer de nye nasjonale retningslinjene før det fattes beslutning om eventuell endret bruk av idrettsanleggene i kommunen.

Status fra møte i kriseledelsen i Asker kommune kan dere lese her

https://www.asker.kommune.no/korona/siste-nytt-om-korona-i-asker/1.-april-status-fra-mote-i-kriseledelsen-i-asker-1.-april-2020/