Påmelding til vårsemesteret 2019

Det er nå klart for påmelding til vårsemesteret. Vi har åpne partier for barn og ungdom mellom 2 og 19 år, se under for tider og steder. Vårsemesteret starter i uke 3. Partiene for barn fra 2.trinn og på Borgen skole avsluttes i begynnelsen av mai, mens partiene på Gymlekfabrikken avsluttes i begynnelsen av juni. Partiene følger skoleruten i Asker, og har dermed ingen trening når skolen er fri. Gå til fanen "meld deg på" dersom du ønsker å registrere nytt medlem. Alle partier forutsetter medlemskap i Holmen Tropp og Turn, medlemsavgiften betales pr år og kommer i tillegg til treningsavgiften. Forsikring gjennom Norges Idrettsforbund dekkes av medlemsavgiften. Dersom du skal melde på en som allerede er medlem, bruker du samme link "meld deg på", MEN; veldig viktig at du da velger "logg inn" og "partipåmelding". Brukernavnet er medlemsnummer. Faktura sendes på mail - merk at treningsavgift og medlemsavgift i noen tilfeller faktureres i to fakturaer og at prisen blir påvirkes av lengden på semesteret, og av hvor mange "røde dager" som sammenfaller på de ulike dagene. Påmeldingen er bindende. Spørmål kan sendes til admin@holmenturn.no.Les mer...

Idrett og helse

I løpet av relativt kort tid har det skjedd store forandringer i samfunnet, når det gjelder kravet til fysisk aktivitet. Det er i økende grad mulig å hengi seg til fysisk passivitet. Daglige gjøremål som før krevde muskelkraft er i dag erstattet av maskiner.Les mer...

Sykdom og helse

De fleste barn og ungdom vi møter i idretten vil være friske og uten spesielle problemer. Av og til kan man imidlertid møte noen i en gruppe som må håndtere sykdommer eller tilstander som gjør dem annerledes enn de andre. Det er mange sykdommer og tilstander som kan oppstå hos barn og ungdom. Her er det viktig med et godt samarbeide mellom hjem/foresatte og klubben/trenere.Les mer...