Holmen Tropp & Turn-skolen

Holmen Tropp & Turn-skolen

HT&T-skolen er vår konkurranseavdeling. HT&T skolen består av Basis, nivå 1,2,3 og 4. Hovedtyngden av utøverne satser på nasjonalt nivå, men de som har ressurser og ønsker får mulighet til å satse på et internasjonalt nivå.Les mer...