Artjom Halzov

Artjom Halzov

Trener bredde og turn herrer.

Tidligere utøver innen troppsgymnastikk og akrobatikk.