Axel Holmen

Axel Holmen

Aktiv utøver innen troppsgymnastikk på høyeste nasjonalt nivå.

Trener på breddeavd.