Bertine Markussen

Aktiv utøver innen troppsgymnastikk på nasjonalt nivå

Trener på breddeavd.