Julie Finnerud

Julie Finnerud

Tidligere aktiv utøver innen turn kvinner og troppsgymnastikk på nasjonalt nivå.

Trener på breddeavdelingen.  Ansvarlig for flere partier.