Sol Mørk-Jensen

Sol Mørk-Jensen

Aktiv utøver innen troppsgymnastikk på høyt nasjonalt nivå

Trener på breddeavd.