Fredags informasjon

Denne uken har enda flere grupper samlet og hatt positive og bra treningsøkter. Jeg ser kun glade og nøyde utøvere som er glade for å treffes og trene sammen. Takk til våre flinke trenere som gjør så mye for utøvere og klubben vår.

Vi har fått signaler om at kommunen vil gjennomføre en gradvis åpning for trening i gymsaler og idrettshaller. Dette er vi kjempe glade for, og vi i Holmen jobber for at vi så raskt som mulig skal komme tilbake inn i vårt «rette element», Holmen turnhall.
NGTF har laget nye retningslinjer Koronavettregler-NGTF-120520
disse retningslinjer gjør det mulig å drive med turn som vi kjenner turn hvilket virkelig er i riktig retting.
Disse er spilt inn til Asker kommune og de har tatt hensyn til de i sine anbefalinger.
Det er likevel anleggseier som bestemmer, Asker kommune.
Jeg er i tett, positiv og bra dialog med Asker kommune og Asker idrettsråd og er sikker på at de gjør alt de kan for at vi skal få lov å trene inne før sommeren, men de har mange hensyn å ta. Det er mange endringer å ta inn over seg i disse dager. Nasjonale retningslinjer må tilpasses lokale forhold og dette må gjennomarbeides tverrfaglig i kommunen før beslutninger kan tas.
Helsedirektoratet har nå utarbeidet en nasjonal veileder for smittevern for idrett. .
Kriseledelsen i Asker kommune har ukentlig møter der de tar beslutninger etter de rådende retningslinjene

Dette er siste informasjon vi har fått fra ledelsen i Idrett og friluftsliv

«Vedrørende gradvis åpning av idrettshaller venter vi fremdeles på en avklaring fra oppvekst på hvilke arealer skolene vil ha behov for til undervisning frem mot sommeren. Da vil vi få en oversikt over arealer disponible for fordeling til idretten – og vil kunne starte arbeidet med å fordele tid ut fra de behovene som er meldt inn fra idrettslagene. Så snart vi har dette på plass vil vi legge plan for gradvis åpning.

Notat med forslag til retningslinjer for aktivitet i idrettshaller er sendt kommunens kriseledelse for behandling.»

Jeg kan love dere alle at vi gjør alt vi kan for å komme tilbake til hverdagen.
Jeg håper at vi vill komme inn med lite trening i hall før sommeren og at vi fra høsten er tilbake med full aktivitet for både utøvere og ansatte.

Dette har vært en  vanskelig situasjon for oss alle, ikke minst for økonomien til klubben vi alle er glade i.
Holmen T&T har mistet ca kr 1 million i rene inntekter pga avlyste arrangementer og aktiviteter denne våren.
Den støttepakke som foreløpig har kommet var ikke fordelaktig for oss dessverre og vi håper at det kommer en til:)

Tusen takk til alle som kommer med positive innspill, tilbyr hjelp og har forståelse for denne situasjonen. Det er gull verdt!

Var redde om dere og hverandre.

Ønsker alle en strålende 17.mai helg:)

Åsa