Gym og turn hele livet

Gymnastikk (og turn) er en aktivitet man kan drive hele livet. De minste hopper og spretter, løper og kryper, klatrer og snurrer med bleie og turndrakt. Ved siden av står Herr Karlsen og Fru Halvorsen og myker forsiktig opp kroppen før de skal starte dagens økt,-sammen med treningskameratene med snittalder på 82 år.

GYMNASTIKK OG TURN HELE LIVET

Gymlek fra 2 år          

Foreldre/barn er ett meget populært tilbud. Her er deltakerne fra ca 2 år og opp til 4 år.

Dette er ett tilbud hvor primærmotorisk trening gjennom lek og aktivitet er i fokus. Fysisk og psykisk samspill mellom foreldre/praktikant/besteforeldre og barn en en viktig faktor. Dette er barnets første møte med idretten og den voksne deltar aktivt, er hjelper, gir trygghet og skal være en viktig støtte for barnet. Med å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken.

Når man blir 3-4 år kan man starte på Gymlek for de som er fra 4 år.

Turn i apparater eller med småredskap og motorisk trening. Et godt grunnlag for alle barn, med vekt på grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), romorientering og kroppsbevegelse. Barna utvikler koordinative ferdigheter, balanse og rytmefølelse. Barna blir også kjent med apparatene i en gymsal (begynnende turn) .

Aspirant og turn for gutter og jenter fra 6 – 10 år

Et flott grunnlag for videre aktivitet innen turn/RG/andre idretter.  Et naturlig skritt videre og utmerket basistrening

Timene starter med oppvarmingsdel som inneholder elementer fra ressurstrening samt koordinasjon. Hoveddelen er trening i ulike turnapparater og småredskap.

Akro for gutter og jenter 11-14 år.  Timene er likt bygd opp som aspirant.

Teen-acro/cool gang er for gutter og jenter 15-20 år.  Timene er lik bygd opp som akro.