Hilsen fra Styret

Kjære alle HTT venner, Vi håper at dere alle er ved god helse og godt mot tross den vanskelige situasjonen vi alle befinner oss i.

Den 12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet med hjemmel i smittevernloven § 4-1, andre ledd. Vedtaket gjelder både innendørs og utendørs aktivitet, og det ble spesifikt besluttet å stenge treningssentre, idrettshaller og svømmehaller.

Helsedirektoratets vedtak omfatter organisert idrettsaktivitet, enten dette skjer i privat regi, eller i regi av et organisasjonsledd i NIF.

Vedtaket gjelder fra 12. mars 2020 kl. 18:00. I går ble det forlenget til over påske, til og med 13.april 2020.

Vi i HTT følger lojalt de forbud som myndighetene gir, og har stengt ned vår organiserte idrettsaktivitet i henhold til vedtaket. Våre ansatte som til vanlig står for den organiserte idrettsaktiviteten er permitterte.

Liv og helse trumfer alle andre hensyn! Vi oppfordrer derfor på det sterkeste at vi alle stiller oss lojalt bak vedtaket og gjør alt det vi kan for å hindre smittespredning. Ta hjemmekontor, unngå store folke ansamlinger, og hold avstand til hverandre. Pass på at eventuelle egen organiserte aktiviteter ikke strider mot helsemyndighetenes vedtak.

Klubben står nå i en vanskelig situasjon ikke minst økonomisk og vi ber dere alle som er glade i klubben vår at vær raus mot hverandre, og mot klubben. Ikke krev tilbake treningsavgifter, eller medlemskontingenter. Det kan i verste fall medføre at klubben må legge ned driften. La oss vise den dugnadsånden som bor i oss, som kjennetegner idretten og som hele samfunnet vårt er tuftet på.

Vi ser frem til situasjonen vil gå tilbake til det normale, og myndighetene vil tillate åpning av vår aktivitet.

I mellomtiden ønsker vi dere alt godt i den ekstraordinære situasjonen.

 

Ta vare på hverandre.

Hilsen

Styret