Holmen Tropp og Turn med økt satsning på barneidrett!

Holmen Tropp og Turn utvider tilbudet sitt for våre yngste medlemmer mellom 2-6 år. Grunnlaget legges i gym og turn, og vi har et mål om å ha det beste barneidrettstilbudet.

Holmen Tropp og Turn utvider tilbudet sitt for våre yngste medlemmer mellom 2-6 år. Grunnlaget legges i gym og turn, og vi har et mål om å ha det beste barneidrettstilbudet. Dette innebærer et tilbud som inneholder trening av motoriske ferdigheter, tilpassede apparater som utfordrer barna og kompetente trenere.

GymlekfabrikkenGymlekfabrikken ligger i “Skeidarbygget”, med inngang på baksiden. Man kjører opp rampa på venstre side av bygget.  Her er det egne P-plasser for Gymlekfabrikken.

Salene innbyr til aktivitet og fremstår som spennende for barna. Det har vært viktig å ha trygge rom (ikke for store) som skaper ett trygt miljø, nærhet og sikkerhet.

Det er to “saler”. Starthulen (12 x 6,5) er teppebelagt og med speil på veggen. Her skal muskler og ledd bli varme og klare til aktivitet i apparatene. Her vil vi også trene med små-apparater og spesielle tema som for eksempel balanse samt grunnleggende tumbling trening for enkelte av kursene.  Apparat-salen har ulike turnapparater og motorikkapparater tilpasset barnas størrelse.

 Økt tilbud og kvalitet


Det viktigste årsaken til å etablere Gymlek-fabrikken  har vært et fokus på å øke kvaliteten på treningstilbudet, derfor er partiene (på gymlekfabrikken) delt inn i mindre grupper og utstyret tilpasset aldersgruppen. Foreldre/barn er maksimalt 10 deltakere, mens 4 – 7 åringene har maks 15 deltakere.

Motoriske ferdigheter

Det jobbes etter målsettingsplaner for de ulike aldersgruppene i forhold til motoriske ferdigheter. Hovedmålet er at alle barna skal føle trygghet og mestring, men gjennom et utviklende miljø få utfordret seg og lære nye ting. Trenerne jobber med koordinasjon, rytme, balanse, romorientering, styrke og bevegelighet. Treningene vil variere mellom følg meg metoden, mer tradisjonell undervisning og bruk av apparater.

Vi ønsker store og små lykke til med treningen, og velkommen til Gymlekfabrikken.