Holmen Tropp & Turn-skolen

HT&T-skolen er vår konkurranseavdeling. HT&T skolen består av Basis, nivå 1,2,3 og 4. Hovedtyngden av utøverne satser på nasjonalt nivå, men de som har ressurser og ønsker får mulighet til å satse på et internasjonalt nivå.

I Holmen Tropp og Turnforening skal følgende tre verdier ligge til grunn for all virksomhet:
– Trygghet
– Resultater
– Mestringsglede

HT&T-skolen er vårt tilbud for konkurranseaktiviteter innen turn og troppsgymnastikk. Det arrangeres ressursdag/test for  opptak til HT&T-skolen ved slutten av hvert semester, og aktuelle utøvere får deretter tilbud om å bli tatt opp i HT&T-skolen.

HT&T skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, trenere, ansatte, frivillige og foresatte. Vi mener en god og sikker utvikling av utøvere på alle nivå er av stor betydning for den enkeltes vekst, trivsel og utvikling. Målet er at alle skal få like muligheter til og nå sitt potensial. I HT&T har vi utøvere på alle nivå og i mange aldre. Ønsker og behov er selvfølgelig derfor ulike.

ULIKE NIVÅER
Tropp og Turnskolen er basert på en utviklingstrapp. Den skal stimulere til individuell utvikling og mer homogene treningsgrupper. Dette skal medføre bedre treninger, bedre gruppedynamikk og større muligheter for personlig utvikling. Turnskolen er et tilbud utover ordinære partier på skolene, aspirant, teen-acro etc.

BASIS TURN OG BASIS TURN OG TROPP

Dette er yngre utøvere som viser ekstra treningsiver og innsats eller som etter ressursdag får mulighet til å starte på basis-partiene.  På basis-partiene får man testet ut utviklingsmuligheter.  Det kan være aktuelt å gå videre til nivå 1 eller direkte til nivå 2.

NIVÅ 1
Dette nivået er felles for tropp og turn, og gjelder for både gutter og jenter.  Alle apparatene er grunnleggende for utvikling av motoriske ferdigheter og grunnelementer. De vil på nivå 1 trene trampett, trampoline, tumbling, hopp og de yngste jentene bom og skranke.

Treningen vil bestå av oppvarmingsdel, ressursdel og apparattrening i ulike apparater. Utøvere på dette nivået vil få tilbud om å delta i klubbkonkurranser, og lokale og regionale konkurranser. Det er frivillig om man vil delta i konkurranser, men vår erfaring er at barn synes det er kjempegøy. Konkurransene er lagt opp etter utøvernes nivå og alder.

Treningsøkten vil vare ca. 2 timer. Antall treningsdager pr uke: 2 eller 3.

NIVÅ 2,3 OG 4

Dette nivået er spesialisert innenfor grenene turn kvinner, turn menn og troppsgymnastikk. Trampolinetrening vil være felles for alle grener. Utover dette trener turn kvinner de 4 jenteapparatene hopp, skranke, bom og frittstående, guttene trener hopp, skranke, svingstang, frittstående, bøyle (og etter hvert litt ringer). Troppsgruppene trener dans/rytme samt tumbling og trampett.

Treningen vil bestå av oppvarmingsdel, ressursdel og apparattrening i ulike apparater.

Kravet til nivå 3 er satt ut fra et middels nivå i nasjonale klasser/turnstigen i Norge. Nivå 2 og 3 konkurrerer lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er frivillig om man vil delta i konkurranser.

Treningsøkten vil vare ca. 2-3 timer. Antall treningsdager pr. uke: 3-6 dager.

 

HTT_Skolen_01a