Hovedterminliste

Her ligger terminliste for både Tropp og Turn. Disse arrangementene skal Holmen Tropp og Turn delta på. Treneren din vet hvilke arrangement akkurat du skal være med på.

Terminliste 2020