Hvilke apparater har man i troppsgymnastikk?

Troppsgymnastikk er en lagidrett og består av 3 apparater - Frittstående, tumbling og trampett

TROPPSGYMNASTIKK ER EN LAGIDRETT  OG BESTÅR AV 3 APPARATER

En tropp består av 6 til 12 gymnaster: bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn.


Frittstående

I frittstående utfører gymnastene et danseprogram til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske

elementer som hopp, piruetter, kraft- eller balanse-elementer. Det skal også inneholde akrobatiske

elementer (for eksempel hjul, stift, flikk-flakk, salto). Det legges vekt på dynamikk i utførelsen av

elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger.

Frittståendeprogrammet utføres på et 3.5 cm tykt teppe som er 14 x 18 meter.

Tumbling

Tumbling er en 15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp (maks. 16 m)

utfører akrobatiske elementer og lander på ”tjukkasser” i enden av banen.

I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm

(lik avstand mellom hver gymnast.)   Det er minimum 6 gymnaster

Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtuositet og progresjon i vanskelighet.

I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere elementer etter hverandre.

I første serien må alle utøverne utføre samme serie.


Trampett

Trampett er en «minitrampoline» hvor utøverne ved bruk av tilløp (maks 25 m) og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på såkalte «tjukkaser».

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk.  Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast).  Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru, virtuositet og progresjon i vanskelighet.