Hvilke apparater har man i turn kvinner og turn menn?

Turn kvinner konkurrerer i 4 apparater, mens turn menn konkurrerer i 6 apparater. For de yngste utøverne er det enkelte tilpasninger i forhold til utstyret.

Kira skrankeTurn Kvinner konkurrerer i 4 apparater:

HOPP: Høyde på hesten fra gulvet er 1,25 m. Det er maks.25 m tilløp foran. Man satser på et springbrett. Hvert hopp har startkarakter (toppkarakter) ut fra vanskelighetsgrad. Hoppene skal demonstrere stor høyde og lengde med presise dreininger før og etter salto. Det skal være en dynamisk åpning og lukking av kropperte og pikerte posisjoner og en kontrollert landing.

SKRANKE: Høyden på øvre holme fra gulvet er 2,50 m, mens høyden på den lave holmen er 1,70 m. Kontinuerlige svingende elementer er dominerende i skranke. Øvelsen skal inneholde elementer i begge retninger, over og under holmene. Elementer med dreininger og salto med igjen-griping og høye svev skal demonstreres for å få høy karakter. Ofte avsluttes øvelsene med spektakulære avspang.

BOM: Høyden på bommen fra gulvet er 1,25 m. Bommen er 5 meter lang og kun 10 cm bred. Tiden på en øvelse er 1,10-1,30 min. En øvelse på bom skal være en artistisk kombinasjon av variasjon i akrobatiske elementer, gymnastiske hopp, splitt, dreininger, skritt og rytmekombinasjoner, bølger og balanseelementer. Det skal være bevegelse, stående,sittende og liggende posisjoner. Gymnasten skal bruke hele bomlengden og demonstrere eleganse, ledd-utslag, rytme, tempo, balanse, selvsikkerhet og kontroll. Avsprangene kan være meget spektakulære.


FRITTSTÅENDE: 
Frittståendegulvet er 12×12 m. Underlaget måtillate kraft i sats og mykhet i landing. En frittståendeøvelse har musikk for å underbygge forestillingen, og skal kombinere dansebevegelser og sekvenser med variasjon i akrobatikk. Hele gulvet skal brukes og det skal varieres i tempo og retning. Individualitet, originalitet, modenhet og artisteri er viktige hovedingredienser for å få en god karakter.

Turn Menn konkurrerer i 6 apparater

IMG_4181FRITTSTÅENDE: Frittståendegulvet er likt for herrer og damer. Herrenes øvelse har tid mellom 50 sekunder og 1 minutt og 30 sekunder. Øvelsen har ikke musikk. Foruten akrobatikk består frittstående-øvelsen også av kraft-elementer og balanse-elementer.

HOPP: Høyde på hesten fra gulvet er 1,35 m. Det er maks. 25 m tilløp foran. Man satser på et springbrett. Hvert hopp har startkarakter (toppkarakter) ut fra vanskelighetsgrad. Hoppene skal demonstrere stor høyde og lengde med presise dreininger før og etter salto. Det skal være en dynamisk åpning og lukking av kropperte og pikerte posisjoner og en kontrollert landing.

SKRANKE: I motsetning til jente-skranken har guttene to parallelle holmer. Kontinuerlige svingende elementer, kraftelementer som press til håndstående og saltoer mellom holmene utført med kontroll til håndstående er dominerende i skranke. Ofte avsluttes øvelsene med salto enkel eller dobbel i avspang.

SVINGSTANG: Høyden på stangen er 2,80 . Denne er av metall og er smalere enn holmene på jenteskranken. Kontinuerlige svingende elementer er dominerende i svingstang. Øvelsen skal inneholde elementer i begge retninger, ulike gren og elementer med dreininger og salto med igjengriping og høye svev skal demonstreres for å få høy karakter. Ofte avsluttes øvelsene med spektakulære avsprang.

BØYLEHEST: Teknisk krevende apparat. Øvelsen består av bensving og vandringer over hele bøylehesten. Øvelser av høy kvalitet inneholder også et sving til håndstående inne i øvelsen eller før avsprang. Yngre utøvere trener på det vi kaller «sopp», som er et lavere buet hjelpeapparat som brukes til å lære inn svingene

RINGER: Kraftapparatet fremfor noe. Det skal utføres sving til håndstående i ulike retninger, og krafteelementer som skal holdes i 2 sekunder. Dette er virkelig spesialistenes apparat. Ofte avsluttes øvelsene med dobbel salto med eller uten skru.