Info om situasjonen

Kjære alle i Holmen Tropp og Turn

Det er en krevende tid for alle der ting endres fra dag til dag  og er uforutsigbart.

Ansatte i klubben er permittert for å sikre sine jobb og klubbes fremtiden. Vi har måttet avlyse både Holmen Open Turnfest og Holmen Open Troppsfest, noe som får store økonomiske og sportslige konsekvenser for klubben. All organisert trening er forbudt og våre haller er stengt. Forbudet mot organisert idrettsaktivitet er hjemlet i smittevernloven, og brudd på disse bestemmelsene kan straffeforfølges. Det understreker alvoret i vedtaket som er fattet.

Dette må vi respektere og vi ber dere om å tenke på at smitte skjer der mennesker møtes. Vi bør holde oss hjemme med familien  så mye som mulig og ikke omgås flere enn absolutt nødvendig.

les hva Idrettspresident Berit Kjøll sier: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/vi-ma-vise-solidaritet-med-vare-11000-idrettslag/

Alle trenere har sendt ut treningsprogram som dere bør følge for å holde kroppen igang. Kom dere også ut i friske luften hver dag. Det er stor forskjell på å gjøre noe for å vedlikeholde formen kontra å gjøre ingenting.

Ingen vet hvor lang tid det kommer å ta for vi kommer tilbake til normal drift og aktivitet. Det er bare å ta dag for dag og gjøre det beste ut av det. Dette er en midlertidig situasjon. Hold humøret oppe , ta vare på deg selv og hverandre og følg de råd som helsemyndighetene kommer med.

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

 

Hvis dere har spørsmål kontakte Åsa,  dagliglederhtt@holmenturn.no