Informasjon til våre bredde-partier

Gjelder partiene; Borgen skole, Turn-SFO, Aspirant 7-10år, Akrobatikk 10-13år, Teen Acro (13-15år), Cool Gang (16-19år), GymX (20år+) og Powertumbling .

Til alle i vår bredde-avdeling,

Etter et rart og brått avsluttet vårsemester ønsker vi alle våre medlemmer fra breddeavdelingen en fin sommerferie! Vi håper vi ser dere til høsten igjen:-)

Informasjon om høstsemesteret og påmelding kommer til å publiseres i løpet av neste uke
(uke 24) på våre hjemmesider; holmenturn.no. Og, «som ett plaster på såret», for tapt trening, ønsker vi å tilby en rabatt på kr 500,- for påmeldingen til høsten, ved påmelding før 1.juli 2020.
(Rabatten gjelder kun de overnevnte partiene for høstsemesteret. Den totale mulige rabatten er KR 500,- ved påmelding før 1.juli, uavhengig hvor mange dager man melder seg på.)

Vi har fått noen spørsmål rundt hvorfor ikke treningen til bredde-partiene starter opp igjen nå før sommerferien. Svaret på det er at vårsemesteret normalt avsluttes 30.april. Vi beklager at det ikke har vært mulig å tilby trening etter smittevernreglene før sesongavslutningen. Grunnen til at vi i år ikke arrangerer et sommersemester er at smittevernreglene heller ikke nå tillater fulle turnhaller, og dette er vi nødt til å ta hensyn til.

Vi har dessverre ikke økonomiske ressurser til å tilbakebetale treningsavgiften. Corona-pandemien har rammet alle hardt, og ikke minst idrettslagene økonomisk. Vi har jobbet hardt for å komme tilbake til normalen så fort som mulig, og har gitt de gruppene med gjenstående treningstid av sesongen mulighet til å trene, nå som de strenge smittevernreglene har tillatt det.

Les mer om dette på NIFs (Norges Idrettsforbunds) hjemmesider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/okonomiske-konsekvenser/.

Vi håper på forståelse for dette, og at det viktigste for oss alle nå er å se til at vår klubb kan leve videre til høsten. Vi håper å se dere tilbake i hallene da:-)

Spørsmål? Vennligst ta kontakt med;
Åsa Essebo (daglig leder) – dagliglederhtt@holmenturn.no
eller Vårin Vangen (administrasjonsmedarbeider) – aktivitet@holmenturn.no

 

Med vennlig sommerhilsen fra
Holmen Tropp og Turn
v/ Åsa Essebo og Vårin Vangen