Innstramminger for organiserte idrettsaktiviteter i Asker

Mandag 9. november innførte Asker kommune nye lokale smitteverntiltak for å redusere smitte og spredning av koronaviruset. Dette er innstramminger som kommer i tillegg til de nasjonale retningslinjene. Flere av de nye tiltakene legger begrensninger på organiserte idrettsaktiviteter i Asker. Disse er:

  • Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne.
  • Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for barn og unge under 20 år.
  • Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.
  • Barn i skole eller barnehage hvor det er innført rødt tiltaksnivå, kan ikke delta i organisert trening eller organisert fritidsaktivitet med andre utenfor sin skole- eller barnehagekohort.
  • Foresatte har av smittevernhensyn ikke adgang inn i haller og anlegg. Heller ikke ved levering/henting av barn til aktivitet.
  • Asker innfører plikt til å bruke munnbind innendørs på offentlig sted. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn og ungdom under 20 år under organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter.

Vi ber alle om å sette seg inn i de nye lokale tiltakene som du finner her på kommunens nettsider. Endringer kan forekomme på kort varsel, avhengig av smittesituasjonen i Asker.

 

Vi er glad for at barn og unges treningstilbud skjermes i innstrammingen og oppfordrer alle om å redusere personlig kontakt så mye som mulig. Ikke kom på trening hvis du er forkjølet eller små syk.
Dessverre må Gym X, vår voksen turn gruppe,  og våre foreldre og barn partier avlyses noen uker.

Vi ber fortsatt alle foreldre respektere at dere ikke kan komme inn i våre haller.

Mvh

Åsa Essebo
Daglig leder HTT