Invitasjon til årsmøte i Holmen Tropp og Turn 10.juni kl 18:00

Årsmøte i Holmen Tropp og Turn 10. juni 2020 Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Holmen Fjordhotell 10. juni kl. 18:00. 

For å kunne ha stemmerett og være valgbar på årsmøtet må du

– Ha fylt 15 år

– Hatt gyldig medlemskap i foreningen i minst en måned før årsmøtet 

Ingen kan møte eller avgi stemme på fullmakt. Det betyr at foreldre som ønsker å delta i årsmøtet må melde seg inn i klubben.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv, og kan fungere som representanter for klubben etter avtale på ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.

Regler for stemmerett og valgbarhet er fastsatt i vedtekter.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til kristine.aaberg.ruud@gmail.com senest 16. mai.

For å sikre smitteverntiltak på årsmøtet ber vi om påmelding til styreleder på e-post: kristine.aaberg.ruud@gmail.com.

Saksdokumenter til årsmøtet sendes medlemmer ved forespørsel til styreleder. De blir tilgjengeliggjort fra 20. mai.

Bli medlem i dag!  Meld deg inn her: 

https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=9518#/form/profile

Det er viktig at faktura for medlemsavgift betales snarest. 

Dokumenter til årsmøtet
Innstilling fra valgkomiteen 10.juni-20
Saksliste årsmøte 10.juni 2020

 

Hilsen
Kristine Aaberg Ruud
Styreleder Holmen Tropp og Turn