Informasjon til deg som er på konkurranseavdelingen

Her finner du litt informasjon til deg som er utøver på konkurranseavd. Det vil si de som er på basisgruppene, HTT 1, HTT 2, HTT 3 HTT 4, Mini, FIG og Elite

organisasjonsstruktur-holmen-jan-2017nya

 

Konkurranseavdelingen har tilbud innen turn og troppsgymnastikk. Det er stor spredning i nivå og alder i denne avdelingen. Bredden er stor. Alle blir tatt vare på – uansett hvilket nivå de ønsker å satse på og har ressurser til.

Foruten å gi tilbud til alle som ønsker å drive med turn og tropp på et lavere nivå (klubb, krets) og et nasjonalt nivå (stige) innen ovennevnte grener, har også HT&T en klar visjon om toppnivå innen troppsgymnastikk og turn kvinner. De utøvere som har ressurser og ønsker internasjonal satsing i tropp og turn, skal få denne muligheten.   (Elite-grupper)

Konkurranser, samlinger og oppvisninger

Det er frivillig om utøverne vil delta i konkurranser, men vår erfaring det er at de fleste vil delta fordi det er morsomt, sosialt og spennende. Utøverne kan delta i klubb, krets- og vennskapskonkurranser fra 7 års alder. De kan også delta i lokale nasjonale konkurranser. Rekrutter som er 11 og 12 år kan konkurrere i nasjonale konkurranser. Det året utøveren fyller 13 år kan hun/han delta i alle konkurranser nasjonalt; både i aldersbestemte klasser, junior og senere også senior. De kan også konkurrere internasjonalt.

Vi legger forholdene til rette for at eldre utøvere skal kunne konkurrere lengre

Som et ledd i vår elite-satsing samt ønske om å legge forholdene til rette for utøvere som er ferdig med videregående skole, har vi fra høsten 2015 innført redusert treningsavgift for utøvere på nivå 3 og 4. Fra høsten det året utøveren fyller 19 år betaler utøvere på nivå 3 og 4 en symbolsk sum som treningsavgift. Dugnadsplikten er lik som for andre utøvere på disse nivåene. Vi håper at dette skal hjelpe studenter og andre som kanskje har flyttet hjemme i fra til en lettere hverdag økonomisk, slik at de kan fortsette med idretten sin.