Litt oppdatert informasjon

Denne uken kom kommunen med ny beskjed hva gjelder åpning av idrettshaller. Turnhaller vil dessverre ikke bli åpnet i mai.

Vi vill derfor fra neste uke starter forsiktig opp med litt organisert ute trening 1 gang i uken.

På grunn av den økonomiske situasjonen klubben befinner seg i er det ikke mulig å tilby alle grupper trening i første omgang. Vi har mange konkurransegrupper og ulike nivåer, og derfor blir det ulik prioritering på hvilken tilbud man får nå i starten.
Alle trenerne er permitterte. Våre fastansatte trenere vil jobbe 20 % i mai for å få til dette. Dette gjør at de heller ikke har kapasitet til mer enn det som det blir lagt opp til.
Trenerne er topp motiverte og glade for å få lov å komme i gang.

Vi har valgt å starte med utøver på de internasjonale og nasjonale konkurranse partiene.
Tilbudet har blitt publisert på Spond, med svars frist seinest fredag

De grupper som i første omgang ikke får dette tilbud vil få tilbud om online treningsprogram en gang i uken.
Dette vil bli publisert på vår FB side hver mandag i mai.

Vi har stor forståelse for at dette ikke er en ideell situasjon og det er utfordrende med så mye egentrening for utøverne, vi håper derfor også at foresatte har mulighet til å hjelpe med motivasjonen til gymnastene hjemme.

Ber alle, foresatte og utøvere, lese og sette seg inn i koronavettreglene : https://gymogturn.no/wp-content/uploads/2020/04/NGTFs-koronavettregler.pdf

Var redde om dere og hverandre.