Om oss

Holmen Tropp og Turn ble stiftet 2. juni 2006, og er en av Norges største turnforeninger.  HT&T er en veldrevet idrettsklubb, både administrativt og sportslig.  Klubben har en klar visjon for sin satsing,- både bredde og toppidrett, og har et bredt spekter av tilbud for barn og ungdom. Holmen T&T er medaljegrossist innen turn og troppsgymnastikk.

Holmen Tropp og Turnforening skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk (inkl. basistrening), troppsgymnastikk og turn . Gjennom gode aktivitetstilbud og profilering av disse skal HT&T vise at gymnastikk og turn  er en idrett for alle. Gjennom disse grenene legges grunnlag for god helse, trivsel, styrke, utholdenhet, motorisk utvikling og gode idrettsprestasjoner.

HT&T skal kjennetegnes ved trivsel og et godt miljø blant utøvere, trenere, ansatte, frivillige og foresatte.

De fleste utøverne finner man innen breddeaktivitetene.  Tilbudet strekker seg fra partier for barn 2 år til akrobatikk for eldre ungdom. Vi har også tilbud til voksne som vil trene turn eller basistrening/mosjon. I tillegg har Holmen Tropp og Turn, enten på egen hånd eller i samarbeid med kommunen og institusjoner, ulike tilbud til barn, ungdom og voksne som strekker seg utover tradisjonelle partier/kurs.

Konkurranseavdelingen er en av Norges største innen turn kvinner og troppsgymnastikk. Det er stor spredning i nivå og alder. Bredden er eksepsjonelt stor. Dette skyldes et meget godt miljø hvor alle blir tatt vare på – uansett hvilket nivå de ønsker å satse på og har ressurser til.

Satsningsgrad innen de ulike aktiviteter og grupper, vil variere i ulike sesonger, ut fra utøvernes ønsker og utøvernes og klubbens ressurser. Nivået på satsingen, vil ha betydning for oppfølging og plikter fra både klubben og utøvere/foresatte. Klubben har en rekke utøvere på landslagene og som representerer Norge i internasjonale mesterskap.  Holmen T&T har både europamestere i tropp, nordiske mestere i turn og tropp samt medaljevinnere i andre internasjonale mesterskap og konkurranser.   Klubben har gjennom en årrekke vært medaljegrossist i Norgesmesterskapene.

Antall konkurranseutøvere vil naturlig svinge i bølger ut fra ulike alderssammensetninger/grener/treningstilbud. Det er naturlig med en pyramideform på antall utøvere innen denne avdelingen.

Hvordan er vi organisert?

Det er medlemmene som eier klubben. Styret er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Styret følger opp strategiplan, økonomi, struktur etc.  Det er ansatte som tar seg av  den daglige driften.  Klubben har daglig leder, mens sportslig ledelse og avdelingsledere følger opp det sportslige «i det daglige». Holmen T&T har  administrasjonskonsulent som har ansvar for påmelding og oppfølging av økonomi og medlemmene.  Klubben har flere fast ansatte trenere i tillegg til timebetalte trenere.  Foruten utøvere så er de foresatte klubbens viktigste ressurs.  Styret består av valgte medlemmer, men klubben har også ett sportslig utvalg som følger opp det sportslige f.eks strategi, satsnings-grad, retningslinjer, økonomi etc.

Uten foresatte som gjør en fantastisk jobb i forbindelse med våre arrangement, hadde klubben ikke hatt mulighet til den vide og gode satsingen på alle nivåer. Siden dugnadsarbeidet er endel av treningsavgiften  er antall dugnader og leveringer differensiert ut fra hvilken gruppe/nivå utøveren trener med.  Dugnadsarbeidet medfører at vi har lavere treningsavgift og egenandel til samlinger og konkurranser enn flere av klubbene vi kan sammenligne oss med.