Påmelding til vårsemesteret 2020 – påmelding åpner 1. desember i nytt medlemssystem (Rubic)

Vårsemesteret starter i uke 3 for alle de åpne partiene. Vi har åpne partier for barn og ungdom mellom 2 og 19 år, samt GymXturn for voksne, se under. Vi har tatt i bruk et nytt medlemssystem (Rubic), og det betyr at alle må registrere seg før påmelding til parti. Gå til fanen "meld deg på" for registrering og påmelding. Alle partier forutsetter medlemskap i Holmen Tropp og Turn. Medlemsavgiften på kr 350,- betales pr kalender år og kommer i tillegg til treningsavgiften. Forsikring gjennom Norges Idrettsforbund dekkes av medlemsavgiften. Påmeldingen er bindende. Spørmål kan sendes til admin@holmenturn.no.

Timeplan for barn 2 – 6 år

Holmen Tropp og Turn har tilbud for barn i alderen 2 -6 år på Gymlekfabrikken i Skeidarbygget alle dager mandag til torsdag.

Gymlekfabrikken (i Skeidarbygget):

Foreldre/barn
tirsdag kl. 17.00-17.45 (kr 1500,-)
onsdag kl. 17.00-17.45 (kr 1500,-)
torsdag kl. 17.00-17.45 (kr 1500,-)

Barn 4 år
tirsdag kl. 17.30-18.15 (kr 1700,-)
torsdag kl. 17.30-18.15 (kr 1700,-)

Barn 4-5 år
mandag kl. 17.30-18.15 (4-6 år) (kr 1700,-,-)
onsdag kl. 17.30-18.15 (kr 1700,-)

Barn 5-6 år
tirsdag kl. 18.00-18.45 (kr 1700,-)
onsdag kl 18.00-18.45 (kr 1700,-)
torsdag kl.18.00-18.45 (kr 1700,-)

Barn 6 år aspirant (skolestarterne)
mandag kl. 18.00-19.15 (kr 1800,-)
tirsdag kl. 18.15-19.30 (kr 1800,-)
torsdag kl. 18.15-19.30 (kr 1800,-)

Borgen skole

tirsdag kl 18.00 – 18.45 (4 – 6 år) (kr 1350,-)

tirsdag 18.45 – 19.45 (1. og 2. klassinger) (kr 1400,-)

tirsdag 19.15 – 20.15 (3. – 6. klassinger) (kr 1400,-)

 

Holmen turnhall

PowerTumbling 8-20 år

Tirsdager kl 19:30-21. 2150,-

Timeplan for barn 6-10 år

Holmen Tropp og Turn har åpne aspirantparti for barn mellom 7 og 10 år i Holmen Turnhall. Vi anbefaler at de som går på 1.trinn på skolen om å melder seg på aspirant på gymlekfabrikken, mens barn som begynner på 2.trinn anbefales aspirant 7 -10 år.

Aspirant 7- 10 år (en dag pr uke kr 2050,- / to dager pr uke 3200,-):

mandag kl. 17.30-19.00 Holmen Turnhall
tirsdag kl. 18.00-19.30  Holmen Turnhall
onsdag kl. 17.30-19.00  Holmen Turnhall
torsdag kl. 17.30-19.00  Holmen Turnhall

Gymlek-fabrikken 6 år (1.trinn):
mandag kl. 18.00-19.15 aspirant (kr 1800,-)
tirsdag kl. 18.15-19.30 aspirant (kr 1800,-)
torsdag kl. 18.15-19.30 aspirant (kr 1800,-)

Timeplan for de mellom 10 og 19 år

Holmen Tropp og Turn har åpne tilbud for ungdom. Akrobatikk 10 – 13 år, og Teen Acro/Cool Gang fra ungdomsskoleelever og oppover. Treningsavgift for en dag i uken på aspirant, akrobatikk og teen acro/ cool gang er kr 2050,-, mens dag to koster kr 1150,-. ( tilsammen kr 3200,-).

Akrobatikk 5.trinn – 7.trinn 
Mandag kl. 19.00-20.30 Holmen Turnhall
Tirsdag kl. 19.30-21.00 Holmen Turnhall
Onsdag kl. 19.00-20.30 Holmen Turnhall
Torsdag kl. 19.30-21.00 Holmen Turnhall

Teen acro 8.trinn – 10.trinn/ Cool gang 16-19 år
Mandag kl. 20.30-22.00 Holmen Turnhall
Torsdag kl. 20.30-22.00 Holmen Turnhall

Borgen skole: tirsdag 19.15 – 20.15 (3. – 6. klassinger) (kr 1400,-)

Voksne

GymXturn: torsdag kl 20.30 – 22.00 Holmen Turnhall (kr 1600,-)