Teen Acro & Cool Gang (14-19år)

Høstsemesteret varer fra uke 35 til uke 48.

Teen Acro (13-16år) / Cool Gang (16-19år)
Ved påmelding betales påmeldingsavgift à 500kr. Det resterende beløpet blir fakturert senere.
– Mandag: kl 20.30 – 22.00
– Torsdag: kl 20.30 – 22.00

Påmeldingen er åpen: MELD DEG PÅ