Teen Acro & Cool Gang (14-19år)

Vårsemesteret starter i uke 3 og avsluttes mandag 4.mai.

Teen acro 8.trinn – 10.trinn/ Cool gang 16-19 år
Mandag kl. 20.30-22.00 (i Holmen Turnhall)
Torsdag kl. 20.30-22.00 (i Holmen Turnhall)

Pris
For én dag i uken: 2150,-
For to dager i uken: 3450,-

Meld deg på!