Turn-SFO (1.-4.klasse)

Turn-SFO (1.-4.klasse)

Vår turn-SFO er et morsomt alternativ til SFO som kombinerer trening, leksehjelp, lek og moro.

Onsdager fra uke 45 til uke 51 arrangerer vi turn-SFO for skoler i nærområdet.

Barna drar rett fra skolen til Holmen turnhall, der tilbudet vil bestå av:
– Matpause, med medbrakt matpakke
– Trening (à 90min)
– Leksehjelp, spill, lek og moro, vi serverer litt frukt, vann og saft

Se invitasjon for mer informasjon: Turn-SFO uke 45-51 onsdager

Påmelding: Meld deg på!
Etter man har meldt seg på er det fint om man sender en mail og opplyser om hvilken skole og hvilket trinn barnet går på, og når barnet slutter på skolen. Mailen kan sendes til admin@holmenturn.no