Turn-SFO (1.-4.klasse)

Turn-SFO (1.-4.klasse)

Vår turn-SFO er gir turnopplæring etter skoletid.

Mandager og onsdager fra uke 2 til uke 9 i 2020 arrangerer vi turn-SFO for skoler i nærområdet.

Barna drar rett fra skolen til Holmen turnhall, der tilbudet vil bestå av:
– Matpause, med medbrakt matpakke. Vi serverer litt frukt.
– Trening (à 90min)
– Leksehjelp og frukt etter trening

Påmelding: Meld deg på!
Etter man har meldt seg på er det fint om man sender en mail og opplyser om hvilken skole og hvilket trinn barnet går på, og når barnet slutter på skolen. Mailen kan sendes til admin@holmenturn.no