Vi søker!

Vi søker!

Ønsker du jobb som trener i Holmen Tropp og Turn? Nå søker vi både fulltidstrenere i vår Tropp og Turn avdeling og deltids trenere i våre Tropp, Turn og Bredde avdelinger:

Fulltidsjobb som frittståendetrener i TeamGym:
– 100%  stilling
– Frittståendetrener for elitepartier i Troppsgymnastikk (TeamGym)
– Se hele utlysningen her: Stillingsutlysning

Fulltidsjobb som trener til Turn Kvinner:
– 100% stilling
– Se hele utlysningen her: Stillingsutlysning

Deltidstrener:
– På bredde-nivå og konkurranse-nivå
– Spørsmål? Ta kontakt med dagliglederhtt@holmenturn.no.

 

Ved ytterligere opplysninger og spørsmål vennligst ta kontakt med daglig leder: Åsa Essebo på tlf: 90964001 eller e-post dagliglederhtt@holmenturn.no.
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
Søknad med CV sendes til:
dagliglederhtt@holmenturn.no