Viktig informasjon fra NGTF

Folkehelsedirektoratet har gjort noen endringer knyttet til mulighetene for å drive organisert trening i dag, onsdag 1. april. Turnforbundet vurderer nå hva dette kan innebære for aktivitetene våre. Saken er høyt prioritert, men siden det også er snakk om strenge smittevernregler som fortsatt skal overholdes, så må vurderingene være grundige og godt avklart med overordnede myndigheter.

Se gjeldende regler her.

Vi minner om at man inntil videre fortsatt må man forholde seg til de gjeldende lokale reglene for stenging av haller og viktigheten av generelle hygieneregler. I følge informasjonene på Folkehelsedirektoratets sider smitter viruset slik:

  1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
  3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Norges Idrettsforbund utarbeider nå et felles sett med anbefalinger ut ifra dagens endringer fra Folkehelsedirektoratet.

Turnforbundet vil få anbefalingene i løpet av torsdag 2. april, og skal da utarbeide eventuelle tilpasninger ut ifra dette. Vi vil offentliggjøre anbefalingene før helgen.

Retningslinjene for stenging av anlegg mv er fortsatt uendret.